Toekomstplannen van het stadje tussen de polders

In Purmerend maken we ons samen hard voor de toekomst van de binnenstad vanuit het besef dat ondernemers, vastgoedeigenaren, maatschappelijke instellingen, gemeente en inwoners elkaar nodig hebben om verder te komen. Die samenwerking werpt vruchten af, dat blijkt uit alle gerealiseerde en geplande projecten.

Voorbeelden

Er staan veel projecten voor de binnenstad op onze radar. In het uitvoeringsprogramma staan 26 projecten waar we mee aan de slag zijn of gaan. De ideeën zijn aangedragen door jongeren, maatschappelijke instellingen, ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en bewoners. Doel is om ons vertrouwde, compacte stadje nog gezelliger te maken om er te verblijven. We lichten er een paar voor je uit.

Aankleding openbare ruimte: verhoog de sfeer met karakteristieke inrichting

Vernieuwing en vergroening verhoogt de sfeer in en rondom de binnenstad. Uiteenlopende locaties worden vergroend en verrijkt met zitplekken, schaaktafels, verlichting en andere sfeerelementen; zoals een historische waterpomp die naar voren komt in de beplantingskeuze.

Project Schapenmarkt

Realisatie van een nieuw beeldbepalend gebouw en nieuw ingerichte buitenruimte waarmee een brug wordt geslagen tussen het winkelgebied en het groene Singelpark. Zo denken we aan bijvoorbeeld ruimte voor jongeren, cultuur, maatschappelijke functies, wonen en een boutique hotel. Het wordt een inspirerend gebied met een onderscheidend programma.

Project Singelpark

Verblijf op en langs het water van de binnenstad.

Een aaneengesloten Singelpark geeft de openbare ruimte een enorme impuls en zorgt ervoor dat de binnenstad als verblijfsgebied aantrekkelijker wordt én bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Het biedt straks ruimte voor wandelaars, sport, ontmoetingen, waterrecreatie, een stadsstrand en cultuur-activiteiten. In 2024 gaan we starten met de onderzoeksfase.