Cijfers onderstrepen groeikansen

De binnenstad van Purmerend is een plek vol leven en activiteit. Verschillende onderzoeken, zoals het Koopstromenonderzoek 2021 en de Monitor Detailhandel 2021-2022 van provincie Noord-Holland, geven een duidelijk beeld van deze dynamiek. Daarnaast hebben ruim 7.200 mensen hun mening gegeven voor het programma Binnenstad. Gebundeld met de meningen van meer dan 100.000 consumenten uit het KSO 2021 hebben we inzicht in koopgedrag en wensen.

Ontwikkeling Purmerend en regio

Gezien de bouwprojecten, die er nu aan zitten te komen, onder meer naast de binnenstad zoals Waterlandkwartier, wordt een nog sterkere toename van het aantal jonge mensen en gezinnen verwacht in de leeftijdsgroep boven de 35 jaar, die actief gebruik zullen maken van het historische binnenstad.

In de afgelopen jaren is een duidelijke beweging naar Purmerend zichtbaar van met name jonge gezinnen uit Amsterdam en Randstad. Dat is een trend die al enkele jaren geleden is ingezet. We bouwen ook voor onze kinderen zodat deze in Purmerend kunnen blijven wonen. Voor jongeren, ouderen en studenten.

Groei aantal inwoners Purmerend

De gezellige binnenstad van Purmerend

Toerisme

Met Unesco Werelderfgoed (Droogmakerij de Beemster) om de hoek en een aantrekkelijke historische binnenstad is Purmerend een trekker van toerisme. Zowel dagjes-mensen, als internationale toeristen. Ook is het een centrale uitvalsbasis om een aantal toeristische trekkers te bezoeken, zoals Edam-Volendam, Zaanse Schans, Amsterdam, Alkmaar en Hoorn. Om een beeld te geven van het aantal overnachtingen, kijken we naar de cijfers van voor Corona in 2019. Er waren toen 68.424 overnachtingen in de gemeente Purmerend.

Toerisme Purmerend groeit door

Purmerend zet in op een stijging van het aantal toeristen en stelt daarvoor bijpassend beleid op. Een voorbeeld daarvan in de praktijk is de vernieuwde en verbeterde faciliteiten voor het boottoerisme. Ook is er ruimte voormeer hotels in de binnenstad.

Spreiding van bezoekers Amsterdam 

Tot slot is er de afgelopen jaren met succes ingezet op de spreiding van bezoekers van Amsterdam over de hele MRA. Dit lijkt al duidelijk effect te hebben in Purmerend. Met de goede verbinding tussen Amersterdam Centraal en binnenstad Purmerend (20 min) is Purmerend een aantrekkelijke optie voor buitenlandse toeristen. De komende jaren zal ook verder worden ingezet op spreiding.

Ontwikkeling binnenstad

Wat voor de regio Zaanstreek-Waterland geldt, geldt zeker ook voor de binnenstad van Purmerend. Het wordt er niet alleen steeds drukker, maar ook steeds leuker om te bezoeken. De rek is er nog lang niet uit met alle mooie plannen die we hebben voor ons stadscentrum.

Hieronder staat in een tabel aangegeven waar bezoekers vandaan komen en om hoeveel procent van het totaal aantal bezoekers dat is (bron: KSO 2021).

Herkomst huidige bezoekers omzet binnenstad Purmerend

Gebied Dagelijks Doelgericht Recreatief
Purmerend 91% 79% 76%
Waterland 3% 5% 5%
Edam/Volendam 2% 5% 7%
Wormerland 1% 3% 3%
Zaanstad - 2% 1%
Alkmaar - 1% 2%
Landsmeer - - 2%
Amsterdam - - 2%
Overig 2% 4% 3%

 

Verblijfsduur

Ook is onderzocht hoelang bezoekers in de binnenstad verblijven. De binnenstad van Purmerend is vergeleken met steden van dezelfde omvang.

Verblijfsduur bezoekers binnenstad Purmerend:

  • 0 tot 30 minuten: 12%
  • 30 tot 60 minuten: 40%
  • 1 tot 2 uur: 37%
  • 2 tot 4 uur: 10%
  • meer dan 4 uur: 1%

Verblijfsduur bezoekers van steden met dezelfde omvang:

  • 0 tot 30 minuten: 23%
  • 30 tot 60 minuten: 36%
  • 1 tot 2 uur: 32%
  • 2 tot 4 uur: 9%

Groei bezoekers in 5 jaar

De binnenstad van Purmerend trekt veel bezoekers. We verwachten dat dit aantal de komende vijf jaar zal toenemen tot 100.000 mensen per week. Een groot deel van hen woont in Purmerend zelf. , maar momenteel Op dit momentkomt pakweg 1 op de 3 bezoekers uit de regio. We verwachten dat deze groep zal groeien naar 40%. Naast regionale bezoekers willen we ook meer toeristen naar de binnenstad bewegen.

Afkomst * Huidig aantal bezoekers Toekomstig aantal bezoekers
Eigen gemeente 44.900 66% 57.000 57%
Regio Zaanstreek Waterland 20.800 31% 40.000 40%
Overig 2.000 3% 3.000 3%
Totaal +/- 67k 100% +/- 100k 100%

* exclusief toerisme